Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop

Webshop : www.KADOOX.be
E-mail info@kadoox.be
BTW nummer: BE 0672.659.366

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen via de webshop www.KADOOX.be

Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. In onderhavige tekst wordt ”klant” genoemd, degene die de bestelling of order geeft en ”leverancier” degene die het order aanvaardt en uitvoert.

Prijzen

Alle prijzen op de website van de leverancier zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de website zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De leverancier heeft het recht te allen tijde de prijzen aan te passen. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven periode. Afprijzingen die doorgevoerd worden na aankoop, geven geen recht op terugbetaling van het prijsverschil. Kortingen zijn niet cumuleerbaar met elkaar. Enkel wanneer er duidelijk gecommuniceerd wordt dat 2 acties wel cumuleerbaar zijn, mag en kan de korting in aftrek genomen worden. Bij fouten of vergissingen op de website behoud de leverancier zich het recht om de transactie te annuleren. Bestellingen Na bestelling worden artikelen gedurende 5 werkdagen voor de klant gereserveerd. Indien na 5 werkdagen nog geen betaling ontvangen werd, worden de gereserveerde artikelen terug te koop aangeboden. Na bestelling krijgt de klant automatisch een bevestiging per mail toegezonden. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u de leverancier verwittigen hiervan op info@kadoox.be.

Personalisatie - formaten & kleuren

De opdruk personalisatie ( bestickering, borduring, transferdruk, zeefdruk, ... ) wordt altijd door ons naar best vermogen in kleur, op plaats en formaat aangebracht. Bij personalisatie is het helaas niet altijd mogelijk exact de juiste positionering & grootte ervan te garanderen. De artikelfoto's op onze website zijn louter indicatief doch zo realistisch mogelijk voorgesteld, maar het geleverde product kan afwijken. De voorgestelde kleuren op onze website alsook de afbeeldingen kunnen in functie van de instellingen van uw beeldscherm afwijken van de kleuren van de reëel geleverde producten.

Garantie

De leverancier staat in voor de deugdelijkheid van de door hem verrichte werkzaamheden en/of door hem geleverde zaken, met dien verstande dat de leverancier als gevolg van niet deugdelijk verrichtte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken, gedurende 1 maand na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van de leverancier, zal vervangen of herstellen. Dit geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van schade niet in de onderhavige algemene voorwaarden is uitgesloten.  Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig of onjuist gebruik vallen buiten de garantie. Wanneer de klant zelf of voor derden wijzigingen of reparaties laat uitvoeren, zonder toestemming van de leverancier vervalt alsook onmiddellijk de garantie. Aanspraak op garantie bestaat slechts indien de klant aan al diens verplichtingen jegens de leverancier (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.  Indien de klant een beroep kan doen op een door de fabrikant - en/of toeleverancier van de leverancier van het geleverde - verstrekte fabrieksgarantie zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door de leverancier gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben. Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.

Betaling

Betaling kan door de klant op verschillende manieren gebeuren:

• Bancontact / Mistercash

• Creditcard ( Visa, Mastercard, ... )

• Paypal 

• Overschrijving op voorhand

Indien de klant kiest voor overschrijving op voorhand zal het order niet in productie worden genomen vooraleer het volledige orderbedrag op onze rekening ontvangen werd. 

Verzending & levering

De verzendkosten voor België zijn afhankelijk van de aard en hoeveelheid bestelde producten. 

De verzendkosten kunnen geraadpleegd worden in het "checkout" scherm van de bestelling.

 De leverancier behoudt zich het recht om ten allen tijde de verzendkosten aan te passen.


Controleer de verwachte levertermijn voor elk artikel op de respectievelijke artikelpagina.

 Indien er op de artikelpagina geen indicatie van levertermijn wordt vermeld( zoals vb. alle artikelen in de categorie Westvlams ), kan deze oplopen tot +- 10 werkdagen. Op uitzonderlijk drukke periodes kunnen bepaalde artikelen een langere levertermijn kennen. Laattijdige leveringen door welke reden ook kunnen nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch terugbetaling van het order. 

Tijdens aangekondigde verlofperiodes op de website van de leverancier, zullen bestellingen worden verwerkt. Bestellingen zullen vanaf de eerste werkdag na de verlofperiode worden verwerkt in volgorde van besteldatum met oudste datum als eerste te behandelen order.

In periodes rond feestdagen alsook op drukke periodes kunnen de verwerkings- & verzendingstijden afwijken.Alle bestellingen worden enkel verstuurd via partner B-post of bezorgd door onze eigen mensen.

Voorwaarden tot ruilen en/of retourneren

Maatwerk, gepersonaliseerde artikelen …

Alle artikelen op onze website zijn maatwerk en vallen bij gevolg niet onder de mogelijkheid tot ruilen en/of retourneren. Om een uitzondering op deze regel te vragen kan u ons contacteren per mail via info@kadoox.be

Foutieve productie

Bij een foutieve productie van onze kant, geldt uiteraard de uitzondering dat er kosteloos geruild en/of geretourneerd kan worden.

Voor standaard artikelen, niet gepersonaliseerd …

Indien de klant niet tevreden is over één of meerdere artikel(en) dan kan hij deze aan de leverancier retourneren binnen 14 dagen zonder opgave van redenen (volgens de wet "verkopen op afstand"). De leverancier besteedt uitermate veel zorg aan bestellingen en aan de levering ervan. Alle aangeboden producten worden zo volledig mogelijk en te goedertrouw beschreven. De geretourneerde artikelen worden steeds omgeruild voor een waardebon die 1 jaar geldig is.

De klant dient bij het ontvangen van de bestelling met het volgende rekening te houden : 

• Alle artikel worden voor verzending door de leverancier gecontroleerd op fouten en onvolmaaktheden. De leverancier zorgt tevens voor geschikte en degelijke verpakking en voert hier uitvoerige controle op.

• Aanvaard geen pakketten die zichtbaar beschadigd zijn door transport of verzending. Controleer dan ook steeds uw bestelling bij ontvangst.

• In geval van schade aan de bestelde artikelen, brengt u de leverancier hiervan uiterlijk één dag na levering op de hoogte (indien mogelijk met foto’s).

• Verwittig de leverancier sowieso altijd in geval van schade en stuur geen bestellingen terug zonder melding. Indien geen melding gemaakt word van schade door verzending, worden de artikelen niet teruggenomen.

• Artikelen die in aanbieding waren kunnen nooit omgeruild worden.

• Na ontvangst op het afleveradres heeft de klant 14 dagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief.

• De artikelen dienen in originele staat, onbeschadigd, ongedragen, hoogstens gepast en ongewassen te zijn. Ze dienen - nog voorzien van eventuele artikelkaartjes - in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden. Indien één van bovenstaande vereisten niet nagekomen wordt, kan de leverancier terugbetaling weigeren.

• Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door de leverancier niet aangenomen, ongeacht de reden van het terugsturen.

• De kosten voor het retour sturen zijn voor rekening van de klant tenzij er een fout is gemaakt door de leverancier.

• Bij retourneren binnen de gestelde voorwaarden zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 14 dagen aan de klant overgemaakt worden onder de vorm van een vouchercode / waardebon die 1 jaar geldig is vanaf datum uitgifte.

Hoe kan de klant ruilen en/of retourneren ?

Om een artikel te ruilen of retourneren dient de klant binnen 14 dagen een e-mail te sturen naar info@kadoox.be met daarin de informatie over het te ruilen/retourneren artikel:

• Factuur- en/of ordernummer

• Artikelnaam

• Aankoopdatum

• Uw bankgegevens

• Reden

Er kan niet geruild en/of geretourneerd worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de leverancier.